Pocnecștidindegete, faciopiruete și gata, inspirația totcmai ți-a impregnat ființa. Și scrii, asa spontan cu fervoare, ardoare si uitare de sine. Și tema? Orice zgândăre existența ta banalā sau dimpotrivā o înalțā deasupra așteptariilor tale. Cu multe sau cu puține semne de intrebare?? Fiind un blog, interactiunea este necesara, sanogen salutarā ca sa o iei pe câmpii cu asigurare. Ca un gard ușor electrificat sau o cāmāșuțā de forțā.
Vā invit așadar sá zburdați in spațiul eteric al pixelilor: imaginați, divagați, creați, inventați, aberați, confirmați si contraziceți.
Interactivitatea sa fie cu voi